Usluga praćenja tiskanih medija, internet portala, TV i radio emisija

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 17-23 sjednici, održanoj 18. svibnja 2023. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge praćenja tiskanih medija, internet portala te TV i radio emisija za potrebe Agencije za elektorničke medije. 

Rok za dostavu ponuda je 25. svibnja  2023. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.