Zapisnik s 15-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 4. svibnja 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 14-23 sjednice Vijeća
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge sistematskog pregleda zaposlenika Agencije za elektroničke medije
 4. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija DAB+ temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 01/23 za područje:
  • MUX 1 – (Republika Hrvatska),
  • DB0-DC0 (Međimurska, Varaždinska, Koprivničko-križevačka, dio Bjelovarsko-bilogorske, Krapinsko-zagorska, Grad Zagreb, Zagrebačka, dio Sisačko-moslavačke, Karlovačka, dio Primorsko-goranske županije)
 5. Prijedlog odluke o poništenju dijela Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija DAB+ br. 01/23 za područje:
  • DA0 (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska, Požeško-slavonska, dio Bjelovarsko-bilogorske, dio Sisačko-moslavačke županije)
  • DE0 (dio Ličko-senjske, Zadarska, Šibensko-kninska županija)
  • DF0 (Splitsko-dalmatinska, dio Dubrovačko-neretvanske županije)
 6. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 02/23
 7. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije br. 03/23
 8. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija DAB+ br. 04/23
 9. Prijedlog poziva za iskazivanje javnog interesa za djelovanje radijskog kanala s područja Grada Varaždina (grad Varaždin i općine Markuševec, Sračinec, Trnovec Bartolovečki i Vidovec)
 10. Zahtjev društva Agroklub d.o.o. za prestankom važenja dopuštenja i ispisu iz Knjige pružatelja medijskih usluga na zahtjev
 11. Razno