Logo Logo

Zapisnik s 14-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 27. travnja 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 13-23 sjednice Vijeća
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave uredskog materijala
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave najma licenci za Microsoft programe na razdoblje od jedne godine
 5. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave računalne opreme
 6. Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija DAB+ za multipleks DD0 – dio Primorsko-goranske, Istarske, dio Ličko-senjske županije i DG0 – dio Dubrovačko-neretvanske županije)
 7. Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Sisačko-moslavačke županije (Z-SK)
 8. Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Istarske županije (Z-PA)
 9. Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Grada Slavonskog Broda (G-SB)
 10. Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području digitalne regije D1
 11. Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području digitalne regije D3
 12. Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području digitalne regije D8
 13. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija (DAB+) br. 01/23
 14. Zahtjev Hrvatske stranke umirovljenika za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa radijskog programa za kanal „Radio Haesu“
 15. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/21 za 2022. – Udruga Jedna nova poruka – 6. dio
 16. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/21 za 2022. – 11. dio ( Radio Banovina d.o.o. i Rapsodija d.o.o.)
 17. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Upisnik pružatelja i ispisu iz Upisnika pružatelja
 18. Razno