Odluke o pravdanju Fonda 1-21, 2-21, 3-21

Fond 1-21:

Fond 2-21:

Fond 3-21: