Zapisnik s 13-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 19. travnja 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 12-23 sjednice Vijeća
 2. Otvaranje ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija (DAB+) br. 01/23
 3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave reprezentacije i sredstava za čišćenje
 5. Utvrđivanje postojanja javnog interesa temeljem poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području:
  • Sisačko-moslavačke županije
  • Grada Slavonski Brod
  • Istarske županije
 6. Utvrđivanje postojanja javnog interesa temeljem poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području:
  • Splitsko-dalmatinske, dijelu Dubrovačko-neretvanske županije
  • Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, dijelu Brodsko-posavske županije
  • Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke, dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije
 7. Utvrđivanje postojanja javnog interesa temeljem poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija DAB+ na području:
  • DD0 – dijelu Primorsko-goranske, Istarske, dijelu Ličko-senjske županije
  • DG0 – dijelu Dubrovačko-neretvanske županije
 8. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/21 za 2022. – Crol – Udruga za medijski aktivizam (A) – 2. dio
 9. Prijedlog odluke o povratu sredstava Fonda po Javnom natječaju 01-21 za 2022. – Studenti za studente Split – 3 dio
 10. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/21 za 2022. – Udruga ratnih veterana Domovinskog rata „CRNE MAMBE“ – 4. dio
 11. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/21 za 2022. – CroL-Udruga za medijski aktivizam (EP) – 5. dio
 12. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/21 za 2022. – Ross d.o.o. – 3. dio
 13. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/21 za 2022. – Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti – 4. dio
 14. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/21 za 2022. – Radio Banska kosa d.o.o. – 5. dio
 15. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/21 za 2022. – Osječki radio d.o.o. – 6. dio
 16. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/21 za 2022. – Slavonski radio d.o.o. – 7. dio
 17. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/21 za 2022. – Infantinfo d.o.o. – 8. dio
 18. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/21 za 2022. – 9. dio (Radio Koprivnica d.o.o. i Radio Virovitica d.o.o.)
 19. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/21 za 2022. – Informativni centar Virovitica d.o.o. – 10. dio
 20. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 03/21 za 2022. – Radio Benkovac d.o.o. – 2. dio
 21. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 03/21 za 2022. – Hrvatski radio Karlovac d.o.o. – 3. dio
 22. Zahtjev za dobivanjem prethodne suglasnosti za nagradnu igru „Extra giveaway 1/23“
 23. Razno