Zapisnik s 12-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 5 travnja 2023. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika s 11-23 sjednice Vijeća
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Plan nabave za 2023. – 1. izmjena
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave računalne opreme
 5. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge pružanja sigurnosnog backup rješenja na udaljenoj lokaciji s uključenim licencama softvera
 6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge sistematskog pregleda za djelatnike AEM
 7. Zahtjev društva PELISTERKA d.o.o. za prestankom važenja dopuštenja i ispisu iz Knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, internetom, kabelom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa za televizijski kanal STOP TV
 8. Zahtjev društva MTS MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za televizijski kanal MOBA
 9. Zahtjev društva MTS MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za televizijski kanal TIK TAK
 10. Zahtjev društva MTS MEDIA d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za televizijski kanal MTS
 11. Zahtjev za prethodnu suglasnost za nagradnu igru „Antena giveaway 3/23“
 12. Zahtjev Udruge MULTIMEDIJALIST za izdavanje privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiofuziji
 13. Razno