Zapisnik s 11-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 30. ožujka 2023. 

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama
  4. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/21 za 2022. 2. dio
  5. Prijedlog odluke o dodjeli sredstva na temelju Javnog natječaja broj 02/22 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
  6. Upute za prijavitelje – Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za Uspostavu provjere medijskih činjenica (referentni broj: NPOO C1.1.1. R6-I2) – 3. izmjene
  7. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja financijske imovine na dan 31. ožujak 2023.
  8. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Upisnik pružatelja i ispisu iz Upisnika pružatelja
  9. Razno