Nabava usluge sistematskih pregleda za djelatnike AEM-a 12/23

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 12-23 sjednici, održanoj 5. travnja 2023. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave – BN 12/23.

Rok za dostavu ponuda je 14. travnja 2023. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.