Logo Logo

Nabava prehrambenih proizvoda i sredstva za čišćenje BN 35/23

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 10-23 sjednici, održanoj 22. ožujka 2023. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave – BN 35/23

Rok za dostavu ponuda je 31. ožujka 2023. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.