Zapisnik s 9-23 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 16. ožujka 2023. 

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o pokretanju jednostavne javne nabave usluge sigurnosnog Backup rješenja na udaljenoj lokaciji s uključenim licencama softvera za obavljanje backupa
  4. Zahtjev DOGAN MEDIA za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa za radijski kanal Radio Nu
  5. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Agencije za elektroničke medije za 2022.
  6. Razno