Logo Logo

Zapisnik s 47-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 15. prosinca 2022. 

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge ispitivanja, pregleda, analize praćenja i nadzora općih i komercijalnih TV programa na nacionalnoj razini
  3. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
  4. Zahtjev za prestanak važenja dopuštenja i ispisu iz Knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, kabelom, internetom društva NOVA TV d.d. za kanal „NOVA SERIES“
  5. Zahtjev za prestanak važenja dopuštenja i ispisu iz Knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, kabelom, internetom društva NOVA TV d.d. za kanal „NOVA MAX“
  6. Prijedlog Sporazuma o suradnji na projektu „Žene i mediji“
  7. Prijedlog ugovora o pisanju tekstova za internetski portal Žene i mediji
  8. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
  9. Prijedlog odluke upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Upisnik pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Upisnika pružatelja
  10. Razno