Logo Logo

Zapisnik s 46-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 8. prosinca 2022.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanja poslovnog programskog rješenja Centrix
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanja i ažuriranja računovodstvenog poslovnog programa
 5. Konačni tekst Naputka o upisniku pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija
 6. Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu pravilnika o hrvatskim audiovizualnim djelima
 7. Zahtjev društva Elements Systems d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal BLISS
 8. Zahtjev društva Elements Systems d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal XXX ART
 9. Zahtjev društva Elements Systems d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal VINTAGE
 10. Zahtjev društva Elements Systems d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal TABOO
 11. Zahtjev društva Elements Systems d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal PRIVATE AFFAIRS
 12. Zahtjev društva Elements Systems d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal ORGY
 13. Zahtjev društva Elements Systems d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal NAUGHTY
 14. Zahtjev društva Elements Systems d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal LEGAL
 15. Zahtjev društva Elements Systems d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal KISSS
 16. Zahtjev društva Elements Systems d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal FETISH
 17. Prijedlog Operativnog plana za 2023. Agencije za elektroničke medije
 18. Prijedlog odluke o donaciji, rashodovanju i isknjiženju upotrebljivih osnovnih sredstava
 19. Prijedlog odluke o rashodovanju i isknjiženju neupotrebljivih osnovnih sredstava
 20. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
 21. Prijedlog odluke o ispisu i upisu pružatelja elektroničkih publikacija iz / u Upisnik pružatelja
 22. Razno