Logo Logo

Zapisnik s 43-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 16. studenog 2022. 

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Zahtjev  društva TOP RADIO d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal TOP GOLD
  4. Zahtjev  društva TOP RADIO d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal TOP YOU
  5. Zahtjev  društva TOP RADIO d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal TOP ROCK
  6. Zahtjev  društva TOP RADIO d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal TOP POP
  7. Zahtjev za prestanak važenja dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev („Videoteka“ i „XXL“) i ispis društva OT – Optima Telekom d.d. kao pružatelja audiovizualne medijske usluge na zahtjev
  8. Prijedlog Popisa značajnih događaja
  9. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
  10. Razno