Aktivnosti Agencije za elektroničke medije vezane za ravnopravnost spolova i medijski tretman žena

Rodna ravnopravnost važan je preduvjet za razvoj svakog demokratskog društva, pri čemu mediji, kao jedan od nositelja društvenih promjena, imaju važnu ulogu u postizanju što više razine rodne ravnopravnosti u društvu.

U skladu s tim, Vijeće za elektroničke medije od 2014., kada Agencija za elektroničke medije postaje članica Mediteranske mreže regulatornih tijela (MNRA) i potpisuje „Deklaraciju MNRA-a o poticanju muško-ženske ravnopravnosti i borbe protiv rodnih stereotipa“, aktivno radi na detektiranju rodnih stereotipa i različitih oblika rodne diskriminacije u medijima.

Vidljivost žena u središnjim informativnim emisijama

Agencija je zajedno s drugim člancima MNRA-a tijekom 2014. i 2015. pratila Vidljivost žena i muškaraca u središnjim informativnim emisijama triju najgledanijih nacionalnih televizija. Rezultati su pokazali da su žene gotovo izjednačene s muškarcima kao voditeljice vijesti i novinarke, ali kada se pogleda udio žena u ukupnom broju izjava i komentara, njihovo mišljenje čini niti trećinu iznesenih stavova pojedinaca u središnjim informativnim emisijama.

Radna skupina je u listopadu 2021. provela novo istraživanje o zastupljenosti žena u informativnim programima triju nacionalnih televizija – HTV1, RTL Televizija i NOVA TV. Analiziran je program od 1. do 30. listopada, a rezultati nisu pokazali značajnije promjene u odnosu na ranije analize. Žene su i dalje znatno podzastupljene u temama vezanim uz politiku i gospodarstvo.

Rodni stereotipi u reklamama

Tijekom 2015. radna skupina je provela analizu rodnih stereotipa u reklamama. Rodni stereotipi su uočeni u više od polovice reklamnih spotova iz analiziranog uzorka, od čega se 80% detektiranih stereotipa odnosilo na žene, a 20% na muškarce.

Ženski sport u medijima

U 2016. u fokusu rada su bile žene i sport. Analizirane su sportske vijesti emitirane u sklopu središnjih dnevnih informativnih emisija na tri najgledanije nacionalne televizije. Analiza je pokazala da je niti 4% priloga u sportskim vijestima posvećeno ženskom sportu i ženama u sportu.

Ovi poražavajući rezultati potaknuli su Vijeće na formiranje radne skupine Žene i mediji u sklopu Agencije te na širu medijsku kampanju, kako bi se podignula svijest medijskih i sportskih djelatnika, ali i građana, o diskriminatornom odnosu prema ženama u sportu, kako od strane medija, tako i od strane samih sportskih saveza.

S tim ciljem pokrenuta je kampanja „Za veću vidljivost ženskog sporta“. Agencija za elektroničke medije je u ožujku 2018. godine s Hrvatskim olimpijskim odborom i Uredom za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, pod pokroviteljstvo Središnjeg državnog ureda za šport, potpisala memorandum o suradnji na projektu „Za veću vidljivost ženskog sporta u elektroničkim medijima”.

Pod sloganom „Sto posto strasti za sto posto ponosa“ prvi dio kampanje održan je tijekom svibnja, a drugi dio tijekom listopada 2018. godine. Spotovi za podizanje svijesti emitirani su na tri nacionalne i 23 lokalne televizije te na preko 100 radijskih postaja. U kampanju su se, kao ambasadori projekta, uključili i istaknuti sportaši i sportašice, među njima i Danira Bilić, Anđa Jelavić te braća Sinković.

Sama kampanja bila je jako dobro popraćena od strane medija, a članovi Vijeća dobili su priliku da ovaj projekt predstave tijekom gostovanja u 13 televizijskih i 10 radijskih emisija.

Vijeće nije stalo samo na medijskoj kampanji, već je 2019. izdalo Preporuke za bolje praćenje ženskog sporta u elektroničkim medijima. Cilj Preporuka je bolja afirmacija ženskog sporta u elektroničkim medijima, koje, uz opsežnu analizu zatupljenosti ženskog sporta u medijima, sadrže i konkretne preporuke namijenjene nakladnicima televizije i radija i pružateljima elektroničkih publikacija, ali i preporuke namijenjene sportskim savezima i klubovima.

Objavljivanje istih, koje je također bilo javno predstavljano i popraćeno okruglim stolom, izazvalo je veliku medijsku pažnju te su predstavnici Vijeća imali priliku predstaviti ove preporuke i kampanju, kao i rad skupine Žene i mediji tijekom gostovanja u brojnim elektroničkim medijima.

Preporuke su prevedene i na engleski jezik te predstavljene na međunarodnim okupljanima, kako regulatora, tako i predstavnika europskih sportskih saveza.

U lipnju 2021. predstavljen je projekt „Glas žena u sportu“ koji su zajednički organizirali Hrvatski olimpijski odbor, Agencija za elektroničke medije, Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i Hrvatski paraolimpijski odbor, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija te Ministarstva turizma i sporta. Projekt će sadržavati nekoliko cjelina od edukacije sportašica, novinara, provedbu istraživanja, organizaciju konferencije i izradu televizijskih spotova u kojima se predstavljaju hrvatske olimpijke. Navedenom prigodom predstavljeni su spotovi o hrvatskim sportašicama koje su nastupile na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Tokiju. Spotove je temeljem natječaja naručila Agencija za elektroničke medije, a emitirali su se u programima velikog broja elektroničkih medija u Hrvatskoj.

Projekt “Za veću vidljivost ženskog sporta” u 2022. je dobio svoj nastavak. U suradnji s drugim aktivnim članovima radne skupne Rod i mediji koja djeluje pri MNRA, tijekom 2022. godine rađena je nova analiza vidljivosti ženskog sporta u medijima na znatno opsežnijem uzorku. Rezultati analize bit će uskoro poznati.

Medijski tretman rodno utemeljenog nasilja

Kao još jedan od važnih projekta radne skupine Žene i mediji, treba istaknuti Analizu medijskog tretmana rodnog nasilja u Hrvatskoj na trima nacionalnim televizijama, u sklopu koje su analizirane sve informativne emisije na tri najgledanije televizije s nacionalnom koncesijom, emitirane u razdoblju od 1. ožujka do 31. svibnja 2018.

Rezultati su pokazali da najutjecajnije nacionalne TV kuće problem nasilja nad ženama ne tretiraju kao izolirani incident iz crne kronike, već ga stavljaju u širi kontekst i svjesni su da se radi o raširenom društvenom problemu. Ipak, i dalje ima prostora za kvalitetnije i sustavnije izvještavanje o ovoj važnoj temi, koja, nažalost, u fokus javnosti dolazi samo kada su u pitanju tragični događaji ili crne obljetnice.

Povodom predstavljanja rezultata ove analize organiziran je okrugli stol na kojem su otvorene brojne teme vezane uz društvenu percepciju i tretman rodno utemeljenog nasilja, a sami rezultati objavljeni su u publikaciji pod naslovom Analiza medijskog tretmana rodnog nasilja u Hrvatskoj na trima nacionalnim televizijama. Publikacija je tiskana u 500 primjeraka na hrvatskom i na engleskom jeziku s ciljem osvješćivanja i edukacije medijskih djelatnika, kao i za potrebe usporedne analize rezultata i razmjene iskustava s drugim nacionalnim regulatornim agencijama.

Suzbijanje online nasilja prema ženama

Kroz suradnju s udrugom B.a.B.e. radna skupina Žene i mediji je u 2021. poseban naglasak stavila na online nasilje prema ženama.

U svibnju 2021. Agencija je kao partner projekta s udrugom B.a.B.e., kao nositeljem projekta, sklopila Sporazum o partnerstvu na projektu „SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence“ . Ovim sporazumom Agencija se obvezala doprinositi ciljevima projekta, prvenstveno kroz provedbu nacionalne kampanje s ciljem širenja svijesti o problemu online nasilja prema ženama te pomoć pri organizaciji radionica za medijske djelatnike.

Nacionalna kampanja podizanja svijesti, koja je uključivala video spot emitiran na nacionalnim televizijama te billboard kampanju u pet najvećih gradova u Republici Hrvatskoj, realizirana je u prvoj polovici 2022. Tijekom ožujka, travanja i svibnja 2022. održane su i radionice za medijske djelatnike koje su imale za cilj podizanje svijesti o ovom problemu i važnosti poštivanja žrtve i izbjegavanja sekundarne viktimizacije prilikom izvještavanja. Projekt SURF and SOUND financiran je sredstvima Europske unije.

Agencije je u 2022. kao partner aplicirala s udrugom B.a.B.e. na nastavak projekta SURF and SOUND, koji se pokazao iznimno uspješnim (izmjene Kaznenog zakona kojima objava intimnih snimki bez pristanka postaje kazneno djelo).

Portal Žene i mediji

Kako bi povećali vidljivost svog rada i zalaganja za smanjenje rodne nejednakosti u medijima, Agencija i Vijeće uložile su mnogo truda u promoviranje svojih aktivnosti na ovom polju. Uz brojna medijska gostovanja, okrugle stolove, panele i medijske kampanje pokrenut je i portal Žene i mediji. Ova internetska stranica, uz podršku brojnih partnera, kroz svoj rad pokušava teme vezane uz rodnu ravnopravnost učiniti vidljivijima i prisutnijim u medijima.

Portal www.zeneimediji.hr pokrenut je u srpnju 2019. kao važan segment šireg djelovanja Agencije za elektroničke medije usmjeren na jačanje medijske vidljivosti žena. U prve tri godine od pokretanja portala objavljeno je gotovo 1 000 različitih sadržaja sa zadaćom informiranja javnosti, osnaživanja žena, jačanja medijske vidljivosti žena i ženskih uzora, ukazivanja na loše primjere medijskog prikaza žena, seksizam, predrasude i stereotipe. Dio sadržaja nastao je uz podršku i suradnju partnerskih institucija i organizacija. Portal trenutno okuplja sedamnaest partnera, a partnerstvu se pridružuju i novi dionici.

U okviru partnerstva s Hrvatskim olimpijskim odborom, sportska rubrika portala Žene i mediji sudionica je platforme Sportska Hrvatska zahvaljujući kojoj se članci sportske tematike automatski pojavljuju na nekoliko različitih lokalnih elektroničkih publikacija iz različitih dijelova Hrvatske te na stranici Hrvatskog zbora sportskih novinara.