Logo Logo

Kvalitetno novinarstvo 2022.

Agencija za elektroničke medije pokrenula je 2020. projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava u visini od ukupno milijun kuna novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije. Nakon 2021., kada su teme proširene i na posljedice obnove nakon elementarnih nepogoda u Zagrebu, te lokalnih zajednica na području RH, život u doba pandemije COVID-19 i njegovih posljedica, industriju zabave, osobe treće životne dobi i osobe s invaliditetom, te odnosa Republike Hrvatske prema njenim građanima u dijaspori, projekt je nastavljen i u 2022. sa značajno uvećanim sredstvima od milijun i pol kuna.

Posebni ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija, širenje broja tema i relevantnosti sadržaja elektroničkih publikacija, istinito i razborito izvještavanje, profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama, nagrađivanje i motiviranje novinara/novinarki za vrhunski autorski rad te jačanje autonomije novinara. 

Vijeće za elektroničke medije u travnju 2022. donijelo Odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama, objavilo Javni poziv sa svim potrebnim prilozima te donijelo Odluku o izboru Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih temeljem Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. Ono je zaduženo za analizu i ocjenjivanje prijava za Program ugovaranja novinarskih radova, kao i praćenje, savjetovanje i izvještavanje o objavljenim radovima, te evaluaciju dostavljenih izvještaja. Sedmeročlano Povjerenstvo, uz predsjednicu Anitu Malenicu, članicu Vijeća za elektroničke medije, čine novinarke/novinari  Mislav Miholek, Ivana Petrović, Davor Ivanković, Mato Jerkić, Mato Pejić i Gordana Škaljac Narančić. 

Na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje, Vijeće za elektroničke medije donijelo je Odluku o dodjeli novčanih sredstava temeljem koje su potpisani Ugovori o autorskom djelu s novinarima/novinarkama čiji su projekti udovoljili kriterijima koji su bili objavljeni u Javnom pozivu. Dodijeljena su novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.00,00 kuna za ukupno 115 projekata koje će realizirati novinari putem elektroničkih publikacija.

Temeljem potpisanog Ugovora novinari/novinarke dužni su objaviti članke temeljem prihvaćene prijave, te nakon zadnjeg objavljenog članka obvezni su podnijeti narativni izvještaj o objavljenim člancima u elektroničkim publikacijama.

Sukladno Programu ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama (a u svezi s člankom 74. stavkom 2 alinea 7 Zakona o elektroničkim medijima), Vijeće za elektroničke medije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje, na svojim sjednicama sukcesivno prihvaća evaluacije narativnih izvješća autora.  Novinarski projekti za koje su prihvaćeni narativni izvještaji mogu se pogledati na priloženoj tablici. Tablica se sukcesivno popunjava autorskim radovima kako ih se prihvaća, a nakon završetka programa u 2022. godini bit će presloženi sukladno rednom broju novinarskog projekta.