Logo Logo

Zapisnik s 39-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. listopada 2022. 

Dnevni red:

  1. Ovjera Zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave prijeloma, dizajna i tiska brošure „Zbornik izabranih radova projekta poticanja kvalitetnog novinarstva“
  4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge prijevoda drugog izdanja studije „Jačanje otpornosti društva na dezinformacije: analiza stanja i smjernice za djelovanje“
  5. Prijedlog Naputka o upisniku pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija s pripadajućim obrascima
  6. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
  7. Razno