Zapisnik s 38-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 13. listopada 2022.

Predloženi dnevni red:

  1. Ovjera Zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Zahtjev društva Nova TV d.d. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal NOVA SERIES
  4. Zahtjev društva Nova TV d.d. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal NOVA MAX
  5. Zahtjev Sveučilišta u Zagrebu za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal Televizija Student
  6. Radio Gorski kotar d.o.o. – zamolba za poboljšanjem čujnosti
  7. Prijedlozi za izradu rješenja o obvezi uplate 0,5% za rad AEM-a (pružatelji elektroničkih publikacija, pružatelji usluga audiovizualnog i/ili radijskog programa po članku 92. – satelit, kabel, internet)
  8. Popis obveznika (pružatelji elektroničkih publikacija, pružatelji usluga audiovizualnog i/ili radijskog programa po članku 92. – satelit, kabel, internet) koji nisu izvršili obvezu iz članka 25. ZEM-a i prijedlog odluke o daljnjem postupanju
  9. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
  10. Razno