Zapisnik s 37-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 5. listopada 2022.

Predloženi dnevni red:

 1. Ovjera Zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Četvrta izmjena Plana nabave za 2022.
 4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge revizije
 5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanja informacijskog sustava pružatelja medijskih usluga PMU
 6. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge nadogradnje postojećeg informacijskog sustava PMU
 7. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge udomljavanja i visoke raspoloživosti ISPO za jednogodišnje razdoblje
 8. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave velike vrijednosti usluge vanjskih stručnjaka za pružanje tehničke pomoći u provedbi projektom – NPOO
 9. Konačni tekst Pravilnika o sadržaju i postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija
 10. Konačni tekst Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija i vođenju očevidnika
 11. Prijedlog Pravilnika o hrvatskim audiovizualnim djelima
 12. Prijedlozi obrazaca o provedbi obveze iz članka 8. i 9. Pravilnika o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača
 13. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija u sklopu poticanja kvalitetnog novinarstva
 14. Prijedlog Etičkog kodeksa Agencije za elektroničke medije
 15. Prijedlog odluke o ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Upisnika pružatelja
 16. Razno