Zapisnik s 35-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 26. rujna 2022. 

Dnevni red:

  1. Ovjera Zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 02/22
  4. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 03/22
  5. Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Pravilnika o sadržaju i postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija
  6. Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija i vođenju očevidnika
  7. Konačni tekst Pravilnika o visini i načinu plaćanja naknada
  8. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja
  9. Razno