Zapisnik s 32-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 1. rujna 2022. 

Dnevni red:

  1. Ovjera Zapisnika
  2. Otvaranje ponuda pristiglih na obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 02/22
  3. Otvaranje ponuda pristiglih na obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije br. 03/22
  4. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge izrade revizorskog izvješća
  6. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
  7. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  8. Razno