Usluga revizije pravdanja sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za  2021. godinu

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 32-22 sjednici, održanoj 1. rujna 2022. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge revizije pravdanja sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za 2021. godinu. 

Rok za dostavu ponuda je 26. rujna  2022. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.