Zapisnik s 29-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana. 25. srpnja 2022.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad pružateljima medijskih usluga
 3. Mišljenje na prijedlog Ugovora između HRT-a i Vlade RH za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2027.
 4. Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 02/22
 5. Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije br. 03/22
 6. Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu pravilnika o tehničkim i drugim mjerama kojima se gledatelji obavještavaju o plasmanu proizvoda u programima
 7. Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu pravilnika o načinu i trajanju označavanja programa pod pokroviteljstvom
 8. Nacrt Pravilnika o sadržaju i postupku raspisivanja obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija
 9. Nacrt Pravilnika o naknadama
 10. Nacrt Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija i vođenju očevidnika
 11. Suglasnost na dodjelu tehničkih parametara odašiljača Hrvatskog katoličkog radija (DR3)
 12. Razno