Logo Logo

Zapisnik s 28-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 14. srpnja 2022. 

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Statut Agencije za elektroničke medije – konačan tekst Statuta nakon dane prethodne suglasnosti Sabora Republike Hrvatske
 3. Odluka o prihvaćanju ponude – usluga praćenja gledanosti TV programa
 4. Odluka o prihvaćanju ponude  – usluga konfiguracije postojećeg Actus sustava
 5. Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području međimurske županije (Z-CK)
 6. Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na širem području grada duge rese (G-DR)
 7. Studija opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području digitalne regije D8
 8. Prijedlozi za izradu rješenja o obvezi uplate 0,5% za rad AEM-a (pružatelji elektroničke publikacije, pružatelji usluga audiovizualnog i/ili radijskog programa po članku 92. – satelit, kabel, internet)
 9. Svjetski savez mladih Hrvatska – ispravak prijave kod unosa iznosa državnih potpora i potpora male vrijednosti kod predaje izvješća o ostvarenim prihodima za 2021. godinu – stavljanje van snage rješenja o naknadi za rad Agencije za elektroničke medije
 10. Pickbox d.o.o. – smanjenje plaćanja naknade za rad Agencije za elektroničke medije, odgovor pružatelju medijske usluge
 11. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
 12. Razno