Zapisnik s 27-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 7. srpnja 2022.

Dnevni red:

1.       Ovjera zapisnika

2.       Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga

3.       Utvrđivanje postojanja javnog interesa temeljem poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na širem području grada Duga Resa i Međimurske županije

4.       Utvrđivanje postojanja javnog interesa temeljem poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području Splitsko-dalmatinske i dijela Dubrovačko-neretvanske županije

5.       Zahtjev udruge „Multimedijalist“ (Radio 808) za definiranje tehničkih parametara za novu radijsku koncesiju na području grada Zagreba

6.       Prijedlog Naputka o sadržaju, obliku i načinu izvršenja izvješća iz stavka 1. članka 25. ZEM-a

7.       Konačni prijedlog Pravilnika o fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

8.       Druga izmjena Financijskog plana Agencije za elektroničke medije za 2022.

9.       Prijedlog Otvorene medijske grupacije za partnerstvom na projektu „European Parliament Training Programme for young European journalists”

10.      Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja

11.      Razno