Usluga ispitivanja, pregleda, analize praćenja i nadzora općih i komercijalnih TV programa na nacionalnoj razini

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 21-22 sjednici, održanoj 20. svibnja 2022., donijelo Odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge ispitivanja, pregleda, analize praćenja i nadzora općih i komercijalnih TV programa na nacionalnoj razini.

Rok za dostavu ponuda je 31. svibnja 2022. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.