Zapisnik s 19-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 5. svibnja 2022.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave najma licenci za Microsoft program na razdoblje od jedne godine
 4. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02-20 za 2021. 14. dio – Slavonski radio d.o.o.
 5. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 03-20 za 2021. 4. dio – Televizija Šibenik d.o.o.
 6. Zahtjev za prestanak važenja dopuštenja i ispisu iz Knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, kabelom, internetom ustanove Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog (kanal RADIO LISINSKI)
 7. Radi Delta d.o.o. – zahtjev za sklapanje dodatka Ugovoru o koncesiji sukladno članku 89. ZEM-a
 8. Prijedlog Pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
 9. Prijedlog Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti pružanja audio i audiovizualnih medijskih usluga televizije i/ili radija i vođenju očevidnika
 10. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja
 11. Razno