Zapisnik s 18-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 28. travnja 2022.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu prijava pristiglih temeljem Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama
  4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge tiska billboarda i zakupa oglasnog prostora
  5. Prijedlog Pravilnika o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača
  6. Prijedlog Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima
  7. Radio Kaj d.o.o. – zahtjev za sklapanjem dodatka ugovora o koncesiji sukladno članku 89. ZEM-a
  8. CME MEDIA ENTERPRISES B.V., Amsterdam Nizozemska i RTL Hrvatska d.o.o. – zahtjev tijela nadležnog za zaštitu tržišnog natjecanja za dostavom stručnog mišljenja
  9. Prijedlog ugovora o narudžbi i iskorištavanju autorskog djela uz izradu studije (standardi i kriteriji) temeljem kojih će se provoditi javni natječaji za aktivnosti i projekte
  10. Razno