Nabava uredskog materijala

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 17-22 sjednici, održanoj 20. travnja 2022. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave uredskog materijala

Rok za dostavu ponuda je 4. svibnja 2022. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.

Poziv na dostavu ponuda – uredski materijal