Agencija za elektroničke medije HAKOM-u poslala na postupanje uredbu Vijeća Europske unije kojom se zabranjuje emitiranje kanala Russia Today i Sputnik

Agencija za elektroničke medije (AEM) poslala je Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) na postupanje uredbu Vijeća Europske unije  kojom se zabranjuje emitiranje sadržaja ili pružanje usluga distribucije kanalima Russia Today i Sputnik te se suspendiraju njihove dozvole za emitiranje na području Europske unije.

Naime, Vijeće Europske unije je  1. ožujka  donijelo Uredbu  o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini.

Sukladno navedenoj Uredbi i Odluci Vijeća EU-a zabranjuje se emitiranje, omogućavanje ili na drugi način doprinos emitiranju sadržaja  RT – Russia Today English, RT – Russia Today UK, RT – Russia Today Germany, RT – Russia Today France, RT – Russia Today Spanish i Sputnika bilo da je to putem kabela, satelita, putem IPTV platformi, platformi za dijeljene sadržaja ili aplikacija.

Agencija za elektroničke medije pozvala je Hrvatsku regulatornu agenciju za mrežne djelatnosti da u okviru svoje nadležnosti ovu informaciju i odluku Vijeća EU-a dostavi svim operaterima radi provedbe.

Tekst spomenutih Uredbi i Odluka Vijeća EU možete preuzeti ovdje: