Logo Logo

Zapisnik s 46-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 25. studenog 2021.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija (DAB+) br. 07/21
 4. Zahtjev za upis Kolektiv-a za razvoj, istraživanje i propitivanje queer kulture – gueerANarchive kao neprofitnog proizvođača radijskog programa u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
 5. Zahtjev za upis Kurziv-a – Platforme za pitanja kulture, medija i društva kao neprofitnog proizvođača radijskog programa u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
 6. Zahtjev za upis Info zona-e kao neprofitnog proizvođača televizijskog programa u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
 7. Prijedlog očitovanja na promjenu pružatelja elektroničke publikacije Faktograf.hr
 8. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih publikacija
 9. Imenovanje članova neformalne radne skupine radi započinjanja pripremnih radnji u pogledu pripreme osnivanja Koordinatora za digitalne usluge
 10. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
 11. Razno