Usluge praćenja gledanosti televizijskih programa

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 23-20 sjednici, održanoj 9. lipnja 2021. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge praćenja gledanosti televizijskih programa 

Rok za dostavu ponuda je 18. lipnja 2021. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.