Usluga istraživanja navika i obrazaca gledanja TV programa djece i roditelja u RH

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 21-20 sjednici, održanoj 26. svibnja 2021. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluge istraživanja navika i obrazaca gledanja TV programa djece i roditelja u RH 

Rok za dostavu ponuda je 7. lipnja 2021. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.