Zapisnik s 20-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 19. svibnja 2021.

Dnevni red:

 

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 02/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge praćenja tiskanih medija, Internet portala te TV i radio emisija
 5. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije po provedenom javnom pozivu za područje:
  Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i dio Brodsko-posavske županije
 6. Zahtjev društva Studio F.B.A. d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal GLAZZBA
 7. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
 8. Enter Zagreb d.o.o. – ocjena dopuštenosti koncentracije
 9. Razno