Usluga praćenja tiskanih medija, internet portala te TV i radio emisija

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 20-21 sjednici, održanoj 19. svibnja 2021. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave usluga praćenja tiskanih medija, internet portal te TV i radio emisija 

Rok za dostavu ponuda je 31. svibnja 2021. do 12,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.