Zapisnik s 19-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 13. svibnja 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge održavanja sustava za nadzor televizijskih i radio kanala
  4. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 03/21 za područje Grada Splita (G-ST2); 104,1 MHz
  5. Prijedlog Javnog poziva o mjerama pomoći honorarnim medijskim djelatnicima kojima je zbog epidemije bolesti COVID-19 otkazana suradnja odnosno onemogućeno redovno djelovanje
  6. Sporazum između Agencije za elektroničke medije i B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran na projektu „SURF and SOUND-Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence“
  7. Razno