Zapisnik s 18-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 06. svibnja 2021.

Dnevni red:

  1. Otvaranje ponuda temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije broj 02/21 (radio) za područje Grad Zagreb i Zagrebačka županija (Z-ZG2); 101,0 MHz
  2. Ovjera zapisnika
  3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  4. Udruga Rast – zamolba za prenamjenom dodijeljenih novčanih sredstava
  5. Neprimjereni sadržaji na usluzi teleteksta 
  6. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu iz Knjige pružatelja
  7. Razno