Zapisnik s 17-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 03. svibnja 2021.

Dnevni red:

  1. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021.
  2. Razno