Zapisnik s 16-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. travnja 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o izboru ponude u predmetu nabave dizajna, prijeloma i tiska Zbornika izabranih radova projekta poticanja kvalitetnog novinarstva
  4. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava temeljem Javnog poziva za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata na temu medijske pismenosti
  5. Prijedlog studije opravdanosti davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području grada Splita (G-ST2)
  6. Izvješće HRT-a o provedbi članka 11. Zakona o HRT-u
  7. Zahtjev društva Internet radio d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za radijski kanal Jukebox.hr
  8. Zdrug katoličkih skauta Hrvatske – zamolba
  9. Razno