Zapisnik s 14-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 15. travnja 2021. Sjednica je održana elektroničkim putem (putem elektroničke pošte) početkom u 11:00 sati

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge sigurnosnog backup rješenja na udaljenoj lokaciji s uključenim licencama softvera
  4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge sistematskih pregleda
  5. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave najma licenci za Microsoft program
  6. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava temeljem javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama
  7. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave dizajna i preloma brošura za Dane medijske pismenosti
  8. Razno