Zapisnik s 13-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 01. travnja 2021.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge sistematskih pregleda
 4. Prijedlog odluke o izboru ponude u predmetu nabave prijeloma i tiska brošure Analiza Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija 2016-2019
 5. Prijedlog Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 02/21 za područje Grad Zagreb i Zagrebačka županija (Z-ZG2); 101,0 MHz
 6. Prijedlog poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje:
  • Grada Splita
  • Otoka Visa
 7. Prijedlog poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije za područje Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i dijela Brodsko-posavske županije
 8. Zahtjev Umjetničke organizacije Zagreb Film Festival kao neprofitnog pružatelja za dobivanjem dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev („Kino Europa Online“)
 9. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
 10. Razno