Zapisnik s 12-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 25. ožujka 2021.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge sigurnosnog backup rješenja na udaljenoj lokaciji s uključenim licencama softvera za obavljanje backupa
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave najma licenci za Microsoft programe
 4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave uredskog materijala
 5. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave reprezentacije i sredstava za čišćenje
 6. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/18 za 2020. 7. dio
 7. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/19 za 2020. 8. dio
 8. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/19 za 2020. 7. dio
 9. Analiza društvenog utjecaja Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija 2016.-2019.
 10. Prijedlog studije opravdanosti za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (Z-ZG2)
 11. Zahtjev društva Prvi glas d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev („Vox Primus“)
 12. Prijedlog odluke o isplati prigodne nagrade – uskrsnice
 13. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
 14. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 15. Razno