Zapisnik s 11-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 18. ožujka 2021.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o poništenju postupka jednostavne javne nabave usluge pružanja sistematskih pregleda
 4. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/18 za 2020. 6. dio
 5. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/19 za 2020. 7. dio
 6. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/19 za 2020. 6. dio
 7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava temeljem javnog poziva za prikupljanje ponuda za dodjelu bespovratnih sredstava pružateljima medijskih usluga s područja grada Petrinje, Gline i Siska s ciljem proizvodnje i objavljivanja  programa/sadržaja informativnog programa
 8. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje djelatnosti radija po provedenom javnom pozivu za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije
 9. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa trgovačkog društva HD-WIN ARENA SPORT d.o.o. za televizijski kanal Arena sport 7
 10. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa trgovačkog društva HD-WIN ARENA SPORT d.o.o. za televizijski kanal Arena sport 8
 11. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa trgovačkog društva HD-WIN ARENA SPORT d.o.o. za televizijski kanal Arena sport 9
 12. Zahtjev za dobivanje dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa trgovačkog društva HD-WIN ARENA SPORT d.o.o. za televizijski kanal Arena sport 10
 13. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
 14. Razno