Zapisnik s 10-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 11. ožujka 2021.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge monitoringa nekoliko pružatelja elektroničkih publikacija vezano za Covid-19, a za potrebe istraživanja
 4. Prijedlog odluke o odabiru ponude u postupku jednostavne javne nabave fotokopirnog aparata
 5. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 01/21
 6. Prijedlog poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područje:
 7. Grada Splita
 8. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/18 za 2020. 5. dio
 9. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/19 za 2020. 6. dio
 10. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/19 za 2020. 5. dio
 11. Zahtjev udruge Multimedijalist za izdavanje privremene dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra u radiodifuziji
 12. Prijedlog odluke o odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
 13. Razno