Zapisnik s 09-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 4. ožujka 2021.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesija broj 01/21 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija
  4. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/18 za 2020. 4. dio
  5. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/19 za 2020. 5. dio
  6. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/19 za 2020. 4. dio
  7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija po natječaju br. 02/20
  8. Zahtjev za ispisom iz Knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, kabelom, internetom i drugim dopuštenim oblicima prijenosa za kanal NOVA SPORT
  9. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
  10. Razno