Zapisnik s 07-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 18. veljače 2021.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave uredskog materijala
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge pružanja sistematskih pregleda
 5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave prehrambenih proizvoda i sredstava za čišćenje
 6. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/18 za 2020. 2. dio
 7. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/19 za 2020. 3. dio
 8. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/19 za 2020. 2. dio
 9. Zahtjev društva MG Film d.o.o. za dobivanjem prethodne suglasnosti za prijenos dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i drugi oblik prijenosa audiovizualnih i radijskih programa za kanal Movie Generation na društvo MG Film Distribution d.o.o.
 10. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
 11. Razno