Zapisnik s 05-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 04. veljače 2021.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti sa svim prilozima
 4. Prijedlog odluke o produženju roka za pravdanje sredstava za provođenje projekta 11. Ljetna škola filma Gunja od strane Multimedijalnog centra Studio Kreativnih Ideja Gunja
 5. Zahtjev Udruge Multimedijalist za upis u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa kao neprofitnog proizvođača televizijskog programa
 6. Zahtjev Udruge Multimedijalist za upis u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa kao neprofitnog proizvođača radijskog programa
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/19 za 2020. 1. dio
 8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija po natječaju br. 03/20
 9. Prijedlog Ugovora broj 26-206-21 između Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Agencije za elektroničke medije
 10. Prijedlog ugovora o nastavku suradnje s gđom. Dujmović i gđom. Guberac
 11. Prijedlog odluke u upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
 12. Razno