Zapisnik s 04-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 28. siječnja 2021.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku nabave usluge ispitivanja, pregleda, analize, praćenja i nadzora komercijalnih televizijskih nakladnika na nacionalnoj razini i općih programa Hrvatske radiotelevizije
 4. Izvještaj o obavljenom popisu financijske imovine sa svim prilozima
 5. Prijedlog odluke o ispravku vrijednosti i otpisu potraživanja financijske imovine na dan 31. prosinca 2020.
 6. Izvještaj o obavljenom popisu izvanbilančne evidencije sa svim prilozima
 7. Izvještaj o obavljenom popisu nefinancijske imovine sa svim prilozima
 8. Izvještaj o obavljenom popisu obveza sa svim prilozima
 9. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2020.
 10. Prijedlog odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. (GFI obrasci i Bilješke uz financijske izvještaje)
 11. Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020.
 12. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/19 za 2020. – 1. dio
 13. Zahtjev trgovačkog društva ALATIR d.o.o. za dobivanje dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal NONSTOP
 14. EPRA – članarina za 2021.
 15. Izvještaj o radu portala Žene i mediji u 2020.
 16. Razno