Zapisnik s 40-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 19. studenog 2020.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekta putem elektroničkih publikacija
  4. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  5. Razno