Agencija za elektroničke medije preuzela predsjedanje Mediteranskom mrežom regulatornih tijela (MNRA)

Agencija za elektroničke medije preuzela je predsjedanje Mediteranskom mrežom regulatornih tijela od Audiovizualnog vijeća Katalonije (Consell de l’Audiovisual de Catalunya -CAC) u studenom ove godine.

Mediteranska mreža regulatornih tijela osnovana je u studenom 1997. na prijedlog francuskog regulatora CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) i španjolskog CAC-a s ciljem jačanja povijesnih i kulturnih spona među državama Mediterana i stvaranja platforme za razmjenu informacija, iskustava i dobre prakse neovisnih regulatornih tijela ovog dijela svijeta.

Mreža danas broji 26 članova – predstavnika 23 države i teritorija mediteranskog bazena.

Članovi MNRA sastaju se jednom godišnje na plenarnoj sjednici, na kojoj se, uz raspravu o aktualnim temama, biraju potpredsjednici te se izglasavanjem donose odluke važne za funkcioniranje Mreže.

Tako će se iduća plenarna sjednica Mediteranske mreže regulatornih tijela održati od 9. do 11. svibnja 2021. u hotelu Croatia u Cavtatu, u organizaciji Agencije za elektroničke medije. Uz članove Mreže, očekuje se dolazak predstavnika ERGA-e (Europske skupine regulatora za audiovizualne medijske usluge), EBU-a (Europske unije radiotelevizija) te drugih gostiju i predavača. Najavljen je i dolazak gospođe Dubravke Šuice, potpredsjednice Europske komisije za demokraciju i demografiju.

Josip Popovac, ravnatelj Agencije i predsjednik Vijeća za elektroničke medije: „Predsjedanje jednom od najvećih mreža regulatora elektroničkih medija veliko je priznanje za naš rad i međunarodni ugled koji Agencija za elektroničke medije uživa. Za audiovizualni sektor uvjeti poslovanja nikada nisu bili izazovniji, a teme nikada nisu bile važnije i  raznolikije. Stoga ćemo u idućim mjesecima, do plenarne sjednice u Cavtatu, kroz suradnju i komunikaciju s kolegama iz Mediteranske mreže regulatornih tijela pripremiti kvalitetan temelj za razmjenu znanja i iskustava o najaktualnijim temama s kojima se naš sektor susreće u ovo izazovno vrijeme u kojem živimo i radimo.“

U sklopu MNRA djeluju radna skupina posvećena temi Rod i mediji te radna skupina za medijsku pismenost, u kojima predstavnici Agencije aktivno sudjeluju. Upravo u okviru aktivnosti radne skupine Rod i mediji  Agencija za elektroničke medije pokrenula je 2018. projekt Žene i mediji koji je u Hrvatskoj prerastao početne okvire te dobio snažniji zamah provođenjem kampanji, izradom analiza medijskog sadržaja i objavom publikacija koje doprinose osvješćivanju javnosti i medija o punoj ravnopravnosti žena u društvu. U sklopu projekta pokrenut je portal www.zeneimediji.hr s ciljem jačanja ispravne medijske vidljivosti žena i smanjenja štetnih stereotipa.