Zapisnik s 39-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 12. studenog 2020.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Donošenje odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije br. 06/20
  4. Prijedlog odluke o sklapanju aneksa ugovora o pružanju usluga s društvom Novena d.o.o.
  5. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni javnog poziva za iskazivanje interesa za digitalno eksperimentalno emitiranje radijskih programskih kanala u zemaljskoj mreži
  6. Prijedlog odluke o utvrđivanju uvjeta za privremeno eksperimentalno emitiranje u digitalnoj radiodifuziji radijskog programskog kanala u tehnologiji DAB+ za devet pružatelja medijske usluge radija
  7. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  8. Razno